História firmy
Stavebníctvo sa do našej rodiny dostalo už v roku 1970. Po dlhých rokoch práce a odovzdávania skúsenosti sme sa v roku 2018 rozhodli založiť spoločnosť Quimica s.r.o. so značkou Q-Bau®. Naším cielom bolo podnikať čestne a to za každých okolnosti. Vytvárať priestory kde sa cítite dobre. Preto kladieme dôraz aj na tie najmenšie detaily.

Spoločnosť je modernou stavebno-obchodnou spoločnosťou s bohatými skúsenosťami, ktorá poskytuje realizáciu stavieb a stavebných prác akéhokoľvek druhu. Spoločnosť realizuje stavby na celom území Slovenska a zároveň realizuje stavebnú činnosť aj v Nemecku. Predmetom činnosti spoločnosti sú zatepľovacie systémy rodinných domov a bytových domov, realizácia rekonštrukcii rodinných domov a bytov, strojové omietky, sadrokartónové systémy, montáž demontáž a prenájom lešenia.

Naše poslanie a firemné hodnoty
Stavby sú našou profesiou, aj záľubou. Quimica s.r.o. Q-Bau® nie je len stavebná spoločnosť, ale stará sa o Váš životný štandard.
Pomáha realizovať zdravé bývanie a spríjemňovať prostredie. Zabezpečuje rozvoj a úžitok pre všetkých ľudí. Kvalita, rýchlosť a nadštandardné služby zákazníkom napĺňajú poslanie značky Q-Bau®. Hlásime sa k hodnotám, ktoré sú základom na vytvorenie trvalých férových vzťahov s partnermi a verejnosťou.
Hodnoty firmy Quimica s.r.o. Q-Bau® predstavujú najdôležitejšie princípy, ktoré spoločnosť a spolupracovníci uznávajú a ktorými sa riadia. Sú základom budovania atmosféry dôvery. Výsledkom je firemná kultúra založená na dôvere, v ktorej ľudia využívajú svoj talent na realizáciu cieľov a sú hrdí na to, že môžu pracovať v spoločnosti Quimica s.r.o. Q-Bau®.
Hodnoty
– Pracujeme pre dlhodobú prosperitu spoločnosti a jednotlivca.
– Každý zamestnanec je súčasťou nášho tímu.
– Robíme všetko pre spokojnosť zákazníka.
– Slušné vyslovenie vlastného názoru je pozitívnym podnetom na zlepšenie.
– Vážime si lojálnych zamestnancov.
– Podporujeme osobný a profesijný rast zamestnancov.
– Vážime si prácu ostatných a navzájom sa k sebe správame s úctou.
– Rešpektujeme zásady slušného správania.
– Kladieme dôraz na osobnú zodpovednosť.
– Sme hrdí na svoju firmu.
Hodnoty
– Pracujeme pre dlhodobú prosperitu spoločnosti a jednotlivca.
– Každý zamestnanec je súčasťou nášho tímu.
– Robíme všetko pre spokojnosť zákazníka.
– Slušné vyslovenie vlastného názoru je pozitívnym podnetom na zlepšenie.
– Vážime si lojálnych zamestnancov.
– Podporujeme osobný a profesijný rast zamestnancov.
– Vážime si prácu ostatných a navzájom sa k sebe správame s úctou.
– Rešpektujeme zásady slušného správania.
– Kladieme dôraz na osobnú zodpovednosť.
– Sme hrdí na svoju firmu.
Hlavným cieľom celého tímu našej spoločnosti je maximálna spokojnosť klienta. Spoločnosť Quimica s.r.o. má potrebu tvoriť, vytvárať domov a rozširovať verejnosti a zamestnancom životnú úroveň.